Yinxiao Huang

CFPs

CFP 1433 Yinxiao Huang, Xiaohong Chen, Wei Biao Wu, "Recursive Nonparametric Estimation for Time Series," IEEE Transactions on Information Theory, (February 2014), 60(2): 1301-1312